logo

Logo Kind Centraal – Gem. Wageningen

‘Kind Centraal’ is een proces waarbij de gemeente en maatschappelijk partners gezamenlijk tot een visie willen komen over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 0 – 13 jaar, waarbij het kind centraal staat en niet het aanbod.